FCW

Na protekloj sjednici Gradskog vijeća više se puta spominjalo zbrinjavanje otpada. Sanacija Grabovice je u tijeku, a za dvije godine očekuje se zatvaranje odlagališta. Spas bi bio Centar za gospodarenje otpadom koji bi se, prema riječima župana Nikole Dobroslavića, mogao otvoriti koncem 2022. Samo za Dubrovačku televiziju župan je najavio sastanak s ministrima u Dubrovniku na ovu temu i to već sljedeći tjedan.

 

Komentiraj

FCW