A na navode Jadrolinije prema kojima je lučka infrastruktura ograničavajući faktor za uvođenje boljih brodova prema otocima u našoj županiji, reagirao je i župan Nikola Dobroslavić.