Pojedini stanovnici Trnovice dojavili su nam kako je na lokaciji budućeg Centra za gospodarenje otpadom tvrtka koja bi provodila novo trasiranje. Župan Nikola Dobroslavić ovu informaciju demantira te dodaje te pojašnjava kako se radi na pripremnim radnjama za dobivanje građevinske dozvole.