Smatraju kako je obnova voznog parka itekako značajna.