Župan Nikola Dobroslavić imenovan je izvjestiteljem Europskog odbora regija za izradu mišljenja “Paket mjera za proširenje EU-a i novi plan rasta za zapadni Balkan”. Odbor regija izradit će mišljenje temeljem dokumenta Europske komisije “Paket mjera za proširenje za 2023.” u kojem je detaljno ocijenila trenutačno stanje i napredak koji su Albanija, BiH, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska, a po prvi put i Ukrajina, Republika Moldova te Gruzija ostvarili na putu prema pristupanju Europskoj uniji. Izvješće je posebno usmjereno na napredak u provedbi temeljnih reformi, kao i pružanje jasnih smjernica o budućim prioritetima reformi. Pristupanje jest i ostat će proces koji se temelji na zaslugama i u potpunosti ovisi o objektivnom napretku koji je postigla svaka zemlja.

Europska komisija donijela je novi plan rasta za zapadni Balkan kako bi regija, prije pristupanja, ostvarila određene koristi od članstva, kako bi se potaknuo gospodarski rast i ubrzala prijeko potrebna socioekonomska konvergencija. Cilj je omogućiti partnerima da pojačaju reforme i ulaganja kako bi se znatno ubrzao proces proširenja i rast njihovih gospodarstava. U tu je svrhu za razdoblje 2024.-2027. predložen novi instrument za reforme od 6 milijardi eura za zapadni Balkan.

Župan Dobroslavić će narednih mjeseci voditi proces izrade mišljenja u Europskom odboru regija u suradnji sa stručnjacima te uz konzultacije s dionicima. Usvajanje mišljenja na plenarnoj sjednici Odbora regija očekuje se koncem travnja 2024. godine.

Inače. županu Dobroslaviću ovo je šesto po redu imenovanje izvjestiteljem za izradu mišljenja Europskog odbora regija.