Župan Nikola Dobroslavić sudjeluje u radu skupštine Intermediteranske komisije Konferencije perifernih pomorskih regija (CPMR) u Marseillu, a u sklopu događanja održava se seminar na temu: „Jačanje suradnje za više kohezivniji, uključiviji i održiviji Mediteran“.

Župan Dobroslavić iz pozicije predsjednika Jadransko-jonske euroregije u panelu o budućnosti kohezije na Mediteranu govorio je o inicijativi „Savez za suradnju na sredozemlju (MedCooperationAlliance)“. Jadransko-jonska euroregija jedan je od inicijatora osnivanja ovog saveza, uz Intermediteranske komisije CPMR, Pirinejsko-sredozemnu euroregiju te mreže lokalnih ustanova MedCities i Arco Latino. Župan je govorio također o rezultatima projekta iz inicijative AI-NURECC te potrebu udruživanja znanja, iskustva i stručnosti regija, gradova, gospodarskih komora i sveučilišta Jadransko Jonske regije u cilju boljeg korištenja projektnih ideja te unapređenja multisektorskog i višerazinskog upravljanja Strategijom EU za Jadransku i Jonsku regiju.

Konferencija perifernih pomorskih regija (CPMR) okuplja oko 160 regija iz Europske unije i šire. Kroz svoju široku mrežu kontakata unutar EU institucija i nacionalnih vlada favorizira uravnoteženiji razvoj europske teritorije te djeluje i kao think tank i kao lobby za regije. Njen rad uglavnom se usredotočuje na socijalnu, ekonomsku i teritorijalnu koheziju, pomorsku politiku i plavi rast.