FCW

Gradonačelnik Mato Franković sa suradnicima će obići novouređeni plato Pile gdje je završen prvi dio cjelovite sanacije nogostupa.

Radovi na sanaciji pločnika na Pilama započeli su u ožujku, a u planu je uređenje oko 1.100 kvadratnih metara na potezu od restorana Dubravka, Ulicom branitelja Dubrovnika sve do skretanja za Gradac. Na oko 330 metara dužine ovog zahvata radovi se izvode u sekcijama kako bi se omogućio prolazak pješacima, a započelo se s Pilama gdje je najveća frekvencija pješaka, nakon čega će se radovi nastavljaju uzduž Ulice branitelja Dubrovnika.

Riječ je o radovima cjelovite sanacije nogostupa čije kamene ploče zbog opterećenja i dotrajalosti često pucaju i dolazi do ulegnuća na pojedinim dijelovima te u takvom stanju predstavlja moguću opasnost za prolaznike i izgledom je neprimjeren za kontaktnu zonu povijesne jezgre.

Komentiraj

FCW