Dok se obaraju temperaturni rekordi, obaraju se rekordi i u broju turista. Dubrovnik kao destinacija bilježi ovih dana odlične turističke rezultate. Ljeto je na vrhuncu, a u Gradu najviše boravi turista iz Engleske i SAD-a.