Ususret sjednici Gradskog vijeća koja je najavljena za srijedu 1. prosinca, gradski vijećnik Andro Vlahušić poslao je priopćenje za medije na temu proračuna za sljedeću godinu.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Proračun grada Dubrovnika najvažniji je dokument koji izrađuje gradonačelnik i gradska uprava, a usvaja Gradsko vijeće. Proračunom se definira život grada u sljedećoj godini s projekcijama za sljedeće tri godine. Uobičajeno proračun se donosi kroz javnu raspravu mjesecima. Pitaju se građani, civilni sektor, političke stranke, gradski vijećnici. Kada ga nakon javne rasprave usvoji gradonačelnik, održi javno predstavljanje proračuna, te ga pošalje gradskim vijećnicima na usvajanje. Običaj koji smo do ove godine poštovali u proteklim godinama.

Mi, gradski vijećnici pred dva dana dobili smo prijedlog proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu, za koga se očekuje da ga usvojimo na sljedećoj sjednici Gradskoga vijeća. Gospodin Franković do danas nije predstavio proračun dubrovačkoj javnosti, kao ni projekcije za sljedeće tri godine. Nije predstavio projekte za koje je dobio potporu građana, s kompletnim financijskim planovima, koji su se trebali vidjeti i na prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna. Čudno, jer je nedavno izabrao svoje nove pročelnike, s kojima je trebao ponuditi svoju viziju grada u sljedećim godinama.
Pogledajmo zato, što proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu donose građanima. Brojke su istinite, jer narod kaže „Ako laže koza, ne laže rog“ .

Nominalno proračun za 2022, godinu iznosi 563 milijuna kuna, od čega su donacije i pomoći 140 milijuna kuna . Pojedinačno najveći iznos pomoći su plaće djelatnika u školama u iznosu od 72 milijuna kuna, koje do pred par godina nisu uopće bile dio proračuna.
Od 423 milijuna kuna realnih prihoda proračuna, kojima u stvari upravlja Gradsko vijeće i gradonačelnik, prihodi od imovine su 167 milijuna kuna, prihodi od poreza 155 milijuna kuna, te administrativnih pristojbi u iznosu od 89 milijuna kuna.

Porez na dohodak i prirez iznose 124 milijuna kuna, od čega je prirez deset posto ili 12 milijuna kuna. Porez na imovinu planira se u iznosu od 24 milijuna kuna, a porez na robe i usluge u iznosu od 7 milijuna kuna.

Od administrativnih pristojbi komunalna naknada iznosi četrdeset milijuna kuna, a komunalni doprinosi dvadeset jedan milijun kuna.

Prihodi od imovine iznose sto šesdeset sedam milijuna kuna, od čega su prihodi od zidina osamdeset milijun kuna, a Dubrovnikcarda 20 milijuna kuna.

U sljedeće dvije godine prihod od zidina planiraju se povećati na sto milijuna kuna, a Dubrovnikcarda na dvadeset pet milijuna kuna. Kao što materijali pokazuju Mato Franković odustao je od izjednačavanja cijena ulaznica za zidine i Ducarda za sljedeće tri godine, te time smanjio prihod proračuna grada za ogromni iznos.
Od izvornih gradskih prihoda, u iznosu od 423 milijuna kuna, „Androvi prihodi“ iznose 130 milijuna kuna. Zidine , Ducard, Koncesija za žičaru, zaustavljanje autobusa na Pilama, Revelin, .. iznose 130 milijuna kuna ili trideset posto od izvornoga proračuna. Bez stalnih prihoda koje sam izborio protivno stavu HDZa i većine političara u Dubrovniku, proračun za sljedeću godinu iznosio bi 293 milijuna kuna. Taman za plaće i rate kredita.

Na rashodovnoj strani proračuna, za uzete kredite u vrijeme obilja, za preskupe kapitalne projekte, platit ćemo dogodine 43 milijuna kuna, a godinu iza 63 milijuna kuna.
Na rashodovnoj strani proračuna jedini europski projekt je Lapadska obala u iznosu od 27 milijuna kuna, dok drugi projekti nisu navedeni za dogodine, kao ni sljedeće tri godine.
U proračunu nema novaca za stanove za mlade, plan upravljanja povijesnom jezgrom, povratka na predepidemijske plaće, azila za životinje, nogometnoga stadiona u Lapadu , kao ni sportske dvorane u Gospinom polju.

Koliko je rashodovna strana tragična najbolje oslikava iznos za javne potrebe u kulturi u iznosu od samo jednoga milijuna kuna. Programska djelatnost svih ustanova u kulturi, uključujući Dubrovačke ljetne igre i Zavod za obnovu planira se u iznosu od deset milijuna kuna. Ako nema za kulturu, ima za rashode ureda gradonačelnika i njegov protokol koji iznosi trinaest milijuna kuna.

Za sljedeće gradsko vijeće pripremio sam amandmane na gradski proračun samo na prihodovnoj strani, koji trebaju povećati proračuna za (160) sto šesdeset milijuna kuna. Svi prihodi koje ću predstaviti su realni i ostvarivi već za sljedeću godinu. Jedino što je potrebno za povećanje prihoda je politička volja, jer nijedna kuna neće biti uzeta od poreza građana ili poduzetnika, samo kvalitetno i odgovorno upravljanje gradskom imovinom.

Amandmane za rashode prepuštam drugim političkim strankama i gradskim vijećnicima, koji će znati kako najbolje utrošiti dodatnih sto šesdeset milijuna kuna.