I dalje pratimo političku situaciju u Dubrovačkom primorju. Nakon što su s Nezavine liste Vlaha Mozare poručili da ne pristaju na uvjet da podrže DDS-ovog predsjednika vijeća ukoliko žele nastaviti suradnju, danas na sve odgovara čelnik te stranke Pero Vićan, ali i načelnik Nikola Knežić koji se nada što skorijoj novoj sjednici općinskog vijeća.